Antifungiell beläggning

Nanexa har utvecklat ett beläggningssystem för medicinska polymera produkter som skyddar mot inväxt av svamp, såsom det vanliga svampsläktet Candida.

Svampinväxt i en medicinsk produkt kan leda till att produkten går sönder, vilket medför negativa konsekvenser för patienten. Nanexas beläggning är inte beroende av långsam frisättning av antimykotika eller liknande metoder för direkt behandling av candidainfektion hos en patient, i stället skyddar beläggningen det polymera materialet i den medicinska produkten från svampinväxt.

Den antifungiella beläggningen består av två polymerskikt, ett inre aktivt skikt som har en antifungiell verkan och ett yttre skyddsskikt som förhindrar utarmning av det aktiva inre skiktet. Denna metod där man använder två skikt, ett verksamt och ett skyddande, möjliggör utformningen av en produkt med enastående skydd mot svampangrepp men som fortfarande har kvar de utmärkta biokompatibla egenskaperna av medicinskt silikon. Detta har vi visat genom att utföra ett mikrotoxikologiskt test, i detta test kunde ingen åtskillnad göras mellan produkter av medicinsk silikon och produkter med Nanexas antifungiella beläggning.

Mekaniska tester har visat att den antifungiella beläggningen inte påverkar de mekaniska egenskaperna hos produkten den tillämpas på samt att beläggningen är lika hållbar som den underliggande silikonprodukten.