Atomic Layer Deposition – ALD

Med ALD tekniken kan man åstadkomma tunna skikt med enorm precision på vilken typ av produkt som helst, nästan helt oberoende av produktens storlek och form.

Nanexas vetenskapliga och kommersiella kärnkompetens ligger inom ett område av nanotekniken där fysik och kemi möter varandra. Mer specifikt så ligger Nanexas fokus på att tillverka tunna skikt med en precision på ett enda atomlager. Dessa tunna skikt kan helt täcka allt från mycket små objekt som nanopartiklar till väldigt stora ytor som glaset i så kallade smarta fönster.

Tillverkningen av så tunna skikt eller nanoskikt kan ske på många olika sätt men den mest eleganta tekniken inom detta område är kanske Atomic Layer Deposition – ALD. Med denna teknik utnyttjar man på ett mycket sinnrikt sätt naturens egen oöverträffade förmåga att på atomär nivå styra molekylers och atomers inbördes ordning och förutsäga hur dessa kommer att reagera med varandra. Genom att använda dessa kunskaper om naturen kan man tillverka tunna skikt med en precision på ett enskilt atomlager med högst varierande och intressanta egenskaper. Vad som kanske är än mer fascinerade är att man med ALD kan åstadkomma dessa skikt i form av rena metaller, metalloxider eller en uppsjö av andra kemiska föreningar med enorm precision på vilken typ av produkt som helst, nästan helt oberoende av produktens storlek och form. Det är alltså möjligt att med ALD-tekniken göra ett skikt på insidan av ett rör eller för den delen på insidan av en nanokapillär med atomlagersprecision.

Nanoskikten har en fantastisk förmåga att förändra och förbättra produkters egenskaper utan att man ändrar på någon annan egenskap hos produkten. Ett exempel är en anti-rep behandling på ett par glasögon, utseendet på linsen till glasögonen är densamma efter behandlingen men motståndskraften mot repor har mångdubbelt förbättrats.

Nanexa utnyttjar ALD-tekniken inom ett flertal produkt områden. Du läsa vidare om dessa produkter som vårt drug delivery system PharmaShell® samt sensorer som kan identifiera underjordiska kärnvapensprängningar.