Övriga produkter

Nanexas gasbarriär

Nanexa har en småskalig produktion av effektiva gasbarriärer för detektorer avsedda att undersöka förekomsten av radioaktiva xenonisotoper som enbart uppkommer vid detonation av kärnvapen.

Analysutrustning för att detektera radioaktiva xenonisotoper är utplacerade runt hela jordklotet av FN-organet CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). Nanexa anlitades för att utveckla en gasbarriär som hindrar xenongas från att tränga in i detektorer som används i denna analysutrustning. Nanexa lägger ett 100 nanometer tjockt och helt tätt lager av aluminiumoxid på insidan av sensorerna med hjälp av ALD. Aluminiumoxiden är permeabel för beta- och gammastrålning men impermeabel för xenongas, vilket är en förutsättning för att radioaktivt xenon ska kunna detekteras. Projektet har varit lyckosamt och ytan används nu på ett stort antal sensorer världen över.

Antifungiell beläggning

Nanexa har utvecklat ett beläggningssystem för medicinska polymera produkter som skyddar mot inväxt av svamp, såsom det vanliga svampsläktet Candida.

Svampinväxt i en medicinskteknisk produkt kan leda till att produkten går sönder, vilket medför negativa konsekvenser för patienten. Nanexas beläggning är inte beroende av långsam frisättning av antimykotika eller liknande metoder för direkt behandling av candidainfektion hos en patient. Istället skyddar beläggningen det polymera materialet i den medicinska produkten från svampinväxt.

Den antifungiella beläggningen består av två polymerskikt, ett inre aktivt skikt som har en antifungiell verkan och ett yttre skyddsskikt som förhindrar utarmning av det aktiva inre skiktet. Denna metod där man använder två skikt, ett verksamt och ett skyddande, möjliggör utformningen av en produkt med enastående skydd mot svampangrepp, men som fortfarande har kvar de utmärkta biokompatibla egenskaperna av medicinskt silikon som vanligtvis är materialet som de svamputsatta produkterna består av.