Allt inom Regulatoriska

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park,

Läs mer