Styrelse Old

Göran Ando

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020
Född: 1949
Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala universitet och Läkarexamen från Linköpings universitet.
Erfarenhet:

Göran Ando har över 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin där han inledde sin karriär 1978 som medicinsk chef för Pfizer AB och fortsatte till chef för klinisk forskning med Pfizer International i USA. Dr. Ando blev sedan VP, Medical and Scientific Affairs vid Bristol-Myers och återvände även till Sverige som ordförande för Astra Research Center. Mellan 1989 och 1995 hade han ett antal ledande befattningar vid Glaxo, inklusive forsknings- och utvecklingschef för Glaxo Group Research.

Dr. Ando gick 1995 in i Pharmacia AB som Executive Vice President och Deputy CEO och flyttade till USA 1997 för att leda forskning och utveckling med ytterligare ansvar för tillverkning, informationsteknologi, affärsutveckling samt fusioner och förvärv. Under hans åttaåriga tjänstgöring som chef för forskning och utveckling vid Pharmacia/Pharmacia & Upjohn godkändes 17 nya läkemedel av FDA, före Pfizers förvärv av Pharmacia.

Dr. Ando utnämndes sedan till CEO för Celltech Group PLC i Storbritannien, ett av de mest framgångsrika europeiska bioteknikföretagen, tills det förvärvades av UCB Pharma 2005.

Göran Ando invaldes 2005 som styrelseledamot i Novo Nordisk A/S där han blev vice ordförande 2006 och ordförande mellan 2013 och 2018.

Övriga uppdrag:

Göran Ando är styrelseordförande för Eyepoint Pharmaceuticals (USA) och Tessa Therapeutics (Singapore) samt styrelseledamot i EUSA Pharma (UK) och Selecta Biosciences (USA).

Innehav i Nanexa: 300 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Göran Ando är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Bengt Gustavsson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: 1962
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. EUCOR/ ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg.
Erfarenhet:

Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis, Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och Global Head of Medical Affairs på Oncopeptides. Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet

Övriga uppdrag:

Medical Director på Nanexa sedan 2021. Ägare och VD för Sangus Jazz AB och styrelseledamot i WNTResearch AB.

Innehav i Nanexa: 32 000 aktier och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Bengt Gustavsson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Mårten Rooth

Styrelseledamot sedan 2020
Född: 1977
Utbildning: Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Mårten Rooth är medgrundare till Nanexa. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området.

Övriga uppdrag:

Anställd av Nanexa sedan 2008 som forskare och utvecklingschef, styrelsesuppleant i Velotek Sweden AB.

Innehav i Nanexa: 421 750 aktier och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1)
Mårten Rooth är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Urban Paulsson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1963
Utbildning: Juristexamen vid Lunds universitet
Erfarenhet:

Urban Paulsson har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika legala frågor och i olika roller bl.a. som General Counsel och Vice President Corporate Development på Camurus AB och General Counsel på Vitrolife AB. Tidigare har han arbetat som jurist och partner på advokatfirmorna Bird&Bird och Nordia.

Under de senaste åren har Urban grundat fyra bioteknikföretag – Cinclus Pharma, Gesynta Pharma, Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals.

Cormorant avyttrades framgångsrikt till BMS 2016.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Evident Life AB, Gesynta Pharma AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, MetaCurUm Biotech AB, Cavis Technologies AB, Brf Bellman AB, Cordivest AB samt styrelseledamot i Nylof Holding AB och Urban Paulsson AB. Urban är aktiv som investerare inom life science.

Innehav i Nanexa: 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Urban Paulsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Otto Skolling

Styrelseledamot sedan 2019
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på PharmaciaUpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Övriga uppdrag:

Ansvarig för Business Development på Nanexa sedan 2015, Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Athera Biotechnologies AB, Lipidor AB och Bactaviva AB, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB.

Innehav i Nanexa: 4 800 aktier och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2), via bolag
Otto Skolling är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Erfarenhet:

Eva Nilsagård har över 30 års erfarenhet av seniora befattningar inom framförallt fordons- och medicin-/bioteknikindustrin, såsom CFO för Vitrolife, Plastal Industri och OptiGroup, Senior VP Strategy & Business development på Volvo Group Sales & Marketing EMEA, samt seniora positioner inom AstraZeneca och AB Volvo. Grundare av och VD för Nilsagård consulting AB där hon under de senaste åren innehaft flera interimstjänster som VD och CFO. Professionell styrelsekarriär med engagemang i börsnoterade, privata och statsägda bolag där hon bland annat bidragit med expertis inom revisionsutskottsarbete och bolagsstyrning samt varit delaktig i flera IPOs. Under de senaste tio åren har Eva agerat mentor till flera unga kvinnliga ledare.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Addlife AB, Bufab AB (publ), Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Irras AB, Xbrane Biopharma AB och AB Svensk Exportkredit, styrelseordförande i Spermosens AB samt verkställande direktör och styrelseledamot i Nilsagård Consulting AB.

Innehav i Nanexa:
Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Magnus Westgren

Styrelseledamot sedan 2015
Född: 1950
Utbildning: Medicine kandidat och medicine doktor vid Lunds universitet. Docent vid Karolinska Institutet.
Erfarenhet:

Magnus Westgren har tidigare varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och är professor vid Karolinska Institutet sedan 2006. Postdoctoral arbete 1984–1985 vid Obstetrikoch Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Magnus har även varit vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, handledare för 30 doktorander samt har publicerat mer än 300 vetenskapliga rapporter. Han är Fellow Royal College Obstetricians and Gynaecologists.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i MedSciNet AB, styrelseledamot i BoostPharma ApS och Westknow AB samt senior professor vid Karolinska Institutet.

Innehav i Nanexa: 159 460 aktier och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2). Närståendes innehav: 700 aktier
Magnus Westgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2021
Född: 1948
Utbildning: Apotekarexamen Farmacie magister från Uppsala Universitet
Erfarenhet:

Birgit Stattin Norinder har omfattande erfarenhet från läkemedels- och biotechbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har lett flera forsknings- och utvecklingsavdelningar och stått bakom ett antal nya och godkända läkemedel. Birgit har bland annat varit vd och ordförande för Prolifix Ltd, Senior Vice Precident Worldwide Development på Pharmacia & Upjohn och Director International Regulatory Affairs på Glaxo Group Research Ltd. Birgit har också haft ett flertal positioner som styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i AddLife AB, Jettesta AB och Oasmia Pharmaceutical AB.

Innehav i Nanexa:
Birgit Stattin Norinder är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.