Teknik

period

Atomic layer deposition – ALD

Med ALD tekniken kan man åstadkomma tunna skikt med enorm precision på vilken typ av produkt som helst, nästan helt oberoende av produktens storlek och form.Nanexas vetenskapliga och kommersiella kärnkompetens ligger inom ett område av nanotekniken där fysik och kemi möter varandra, området kallas för materialkemi.
LÄS MER >>

period

ALD-projekt

Nanexa har också en småskalig produktion av effektiva gasbarriärer på detektorer avsedda att upptäcka kärnvapensprängningar. Successivt kommer förhoppningsvis alla sådana detektorer i världen utrustas med Nanexas teknik.

Ädelgasen xenon produceras i stora mängder vid en kärnvapenexplosion. Vid en underjordisk sprängning är radioaktiv xenon högst troligt den enda radioaktiva substansen som kommer släppas ut i atmosfären.
LÄS MER >>