Allt inom 2019

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Uppsala 2019-11-19

Amerikanska patentverket har godkänt Nanexas utökade patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Amerikanska patentverket har idag godkänt ytterligare en patentansökan för Nanexa. Det idag godkända patentet har ett bredare skydd än patentet som godkändes tidigare i år och omfattar användning av PharmaShell®-produkter för flertalet administrationssätt,

Läs mer

Nanexa tecknar avtal med amerikanskt läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell®

Uppsala 2019-11-19

Nanexa tecknar avtal med amerikanskt läkemedelsbolag för utvärdering av PharmaShell®

Nanexa har idag signerat ett Material Transfer and Feasibility study Agreement med ett icke-namngivet globalt läkemedelsföretag lokaliserat i USA och dotterbolag till ett globalt japanskt läkemedelsföretag.

Läs mer