MEDIA

Marknadsmeddelande 23/19 – Sista dag för handel med teckningsoption i Nanexa AB

23 January, 2019
- Press Release

Sista dag för handel med bolagets teckningsoption serie TO 1, är den 30 januari 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: NANEXA TO 1
ISIN-kod: SE0010520452
Orderboks-ID: 43U9
CFI: RMXXXX
FISN: NANEXA/OPT RTS 20190201
Sista handelsdag: 30 januari 2019

Stockholm den 23 januari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com