Styrelse

Göran Ando

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020
Född: Den 6 mars 1949
Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala universitet och Läkarexamen från Linköpings universitet.
Erfarenhet:

Göran Ando har över 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin där han inledde sin karriär 1978 som medicinsk chef för Pfizer AB och fortsatte till chef för klinisk forskning med Pfizer International i USA. Dr. Ando blev sedan VP, Medical and Scientific Affairs vid Bristol-Myers och återvände även till Sverige som ordförande för Astra Research Center. Mellan 1989 och 1995 hade han ett antal ledande befattningar vid Glaxo, inklusive forsknings- och utvecklingschef för Glaxo Group Research.

Dr. Ando gick 1995 in i Pharmacia AB som Executive Vice President och Deputy CEO och flyttade till USA 1997 för att leda forskning och utveckling med ytterligare ansvar för tillverkning, informationsteknologi, affärsutveckling samt fusioner och förvärv. Under hans åttaåriga tjänstgöring som chef för forskning och utveckling vid Pharmacia/Pharmacia & Upjohn godkändes 17 nya läkemedel av FDA, före Pfizers förvärv av Pharmacia.

Dr. Ando utnämndes sedan till CEO för Celltech Group PLC i Storbritannien, ett av de mest framgångsrika europeiska bioteknikföretagen, tills det förvärvades av UCB Pharma 2005.

Göran Ando invaldes 2005 som styrelseledamot i Novo Nordisk A/S där han blev vice ordförande 2006 och ordförande mellan 2013 och 2018.

Övriga uppdrag:

Göran Ando är styrelseordförande för Eyepoint Pharmaceuticals (USA) och Tessa Therapeutics (Singapore) samt styrelseledamot i EUSA Pharma (UK) och Selecta Biosciences (USA).

Innehav i Nanexa: 300 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Göran Ando är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Bengt Gustavsson

Styrelseledamot sedan 2017
Född: Den 8 september 1962
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. EUCOR/ ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg.
Erfarenhet:

Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002-2005, 2007-2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005-2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012-2017). Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet.

Övriga uppdrag:

Ägare och VD för Sangus Jazz AB, Sr Global Medical Affairs Director på Oncopeptides AB.

Innehav i Nanexa: 28 000 aktier, 4000 teckningsoptioner av serie TO 2 och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Bengt Gustavsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Mårten Rooth

Styrelseledamot sedan 2020
Född: Den 9 januari 1977
Utbildning: Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Mårten Rooth är medgrundare till Nanexa. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området.

Övriga uppdrag:

Anställd av Nanexa sedan 2009 som forskare och utvecklingschef, styrelsesuppleant i Velotek Sweden AB.

Innehav i Nanexa: 421 750 aktier, 4 000 teckningsoptioner av serie TO 2 och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1)
Mårten Rooth är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Urban Paulsson

Styrelseledamot sedan 2019
Född: Den 9 juli 1963
Utbildning: Juristexamen vid Lunds universitet
Erfarenhet:

Urban Paulsson har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin med olika legala frågor och i olika roller bl.a. som General Counsel och Vice Pesident Corporate Development på Camurus AB och General Counsel på Vitrolife AB. Tidigare har han arbetat som jurist och partner på advokatfirmorna Bird&Bird och Nordia.

Under de senaste åren har Urban grundat fyra bioteknikföretag – Cinclus Pharma, Gesynta Pharma, Cormorant Pharmaceuticals och Buzzard Pharmaceuticals. Cormorant avyttrades framgångsrikt till BMS 2016.

Urban är också aktiv som investerare inom life science.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Evident Life AB, Gesynta Pharma AB, Buzzard Pharmaceuticals AB, Molecules of Man AB, Cavis Technologies AB, Brf Bellman AB, Cordivest AB samt styrelseledamot i Nylof Holding AB, Urban Paulsson AB och Collective Minds Radiology AB.

Innehav i Nanexa: 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).
Urban Paulsson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Otto Skolling

Styrelseledamot sedan 2019
Född: Den 7 juni 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia-UpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen.

Övriga uppdrag:

Ansvarig för Business Development på Nanexa sedan 2015, styrelseledamot och Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Athera Biotechnologies AB och Bactaviva, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB.

Innehav i Nanexa: 4 200 aktier, 600 teckningsoptioner av serie TO 2 och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2), via bolag
Otto Skolling är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Magnus Westgren

Styrelseledamot sedan 2015
Född: Den 15 juli 1950
Utbildning: Medicine kandidat och medicine doktor vid Lunds universitet. Docent vid Karolinska Institutet.
Erfarenhet:

Magnus Westgren har sedan 1990 varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och har varit professor och avdelningschef på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2006. Postdoctoral arbete 1984-1985 vid Obstetrik- och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Magnus har även varit vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, handledare för 25 doktorander samt har publicerat mer än 230 vetenskapliga rapporter.

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i MedSciNet AB, styrelseledamot i Genit Innovations AB, BoostPharma ApS och Westknow AB samt senior professor vid Karolinska Institutet.

Innehav i Nanexa: 140 840 aktier, 20 120 teckningsoptioner av serie TO 2 och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2). Närståendes innehav: 700 aktier.
Magnus Westgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.