Styrelse

Göran Ando

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2020

Född: 1949
Utbildning: Kandidatexamen från Uppsala universitet och Läkarexamen från Linköpings universitet.

Erfarenhet: Göran Ando har över 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin där han inledde sin karriär 1978 som medicinsk chef för Pfizer AB och fortsatte till chef för klinisk forskning med Pfizer International i USA. Dr. Ando blev sedan VP, Medical and Scientific Affairs vid Bristol-Myers och återvände även till Sverige som President för Astra Research Center. Mellan 1989 och 1995 hade han ett antal ledande befattningar vid Glaxo, inklusive forsknings- och utvecklingschef för Glaxo Group Research. 

Dr. Ando gick 1995 in i Pharmacia AB som Executive Vice President och Deputy CEO och flyttade till USA 1997 för att leda forskning och utveckling med ytterligare ansvar för tillverkning, informationsteknologi, affärsutveckling samt fusioner och förvärv. Under hans nioåriga tjänstgöring som chef för forskning och utveckling vid Pharmacia/Pharmacia & Upjohn godkändes 17 nya läkemedel av FDA, före Pfizers förvärv av Pharmacia. 

Dr. Ando utnämndes sedan till CEO för Celltech Group PLC i Storbritannien, ett av de mest framgångsrika europeiska bioteknikföretagen, tills det förvärvades av UCB Pharma 2005. 

Göran Ando invaldes 2005 som styrelseledamot i Novo Nordisk A/S där han blev vice ordförande 2006 och ordförande mellan 2013 och 2018. 

Övriga uppdrag: Göran Ando är styrelseordförande för Eyepoint Pharmaceuticals (USA) och i Nouscom AG (Switzerland).

Innehav i Nanexa: 1 040 000 aktier. 

Göran Ando är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare

Eva Nilsagård

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021

Född: 1964
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi samt Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Erfarenhet: Eva Nilsagård har över 30 års erfarenhet av seniora befattningar inom framför allt fordons- och medicin-/bioteknikindustrin, såsom CFO för Vitrolife, Plastal Industri och OptiGroup, Senior VP Strategy & Business development på Volvo Group Sales & Marketing EMEA, samt seniora positioner inom AstraZeneca och AB Volvo. VD för Nilsagård consulting AB där hon innehaft flera interimstjänster som VD och CFO samt styrelseuppdrag i börsnoterade, privata och statsägda bolag där hon bland annat bidragit med expertis inom revisionsutskottsarbete och bolagsstyrning. Under de senaste tio åren har Eva agerat mentor till flera unga kvinnliga ledare. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Addlife AB, Bufab AB (publ), Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Ernströmgruppen AB, eEducation Albert AB och AB Svensk Exportkredit, styrelseordförande i Spermosens AB samt verkställande direktör och styrelseledamot i Nilsagård Consulting AB. 

Innehav i Nanexa: 180 000 aktier, via bolag 

Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Magnus Westgren

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2015

Född: 1950
Utbildning: Medicine kandidat och medicine doktor vid Lunds universitet. Docent vid Karolinska Institutet. 

Erfarenhet: Magnus Westgren har tidigare varit obstetrikchef på Karolinska Universitetssjukhuset och är professor vid Karolinska Institutet sedan 2006. Postdoctoral arbete 1984–1985 vid Obstetrik-och Gynekologiavdelningen vid Women’s Hospital University of Southern California. Magnus har även varit vetenskaplig konsult och rådgivare till Socialstyrelsen, handledare för 30 doktorander samt har publicerat mer än 300 vetenskapliga rapporter. Han är Fellow Royal College Obstetricians and Gynaecologists. 

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i MedSciNet AB, styrelseledamot i BoostPharma ApS och Westknow AB samt senior professor vid Karolinska Institutet. 

Innehav i Nanexa: 253 464 aktier, privat och via bolag. Närståendes innehav: 700 aktier.

Magnus Westgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister och fil.kand i konstvetenskap från Uppsala Universitet.

Erfarenhet: Birgit Stattin Norinder har omfattande erfarenhet från läkemedels- och biotechbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har varit ansvarig för flera forsknings- och utvecklingsavdelningar vilket har resulterat i ett antal nya och godkända läkemedel. Birgit har bland annat varit vd och ordförande för Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Development på Pharmacia & Upjohn och Director International Regulatory Affairs på Glaxo Group Research Ltd. Birgit har också haft ett flertal positioner som styrelseledamot och styrelseordförande i europeiska bioteknikbolag. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB. 

Innehav i Nanexa: 60 000 aktier

Birgit Stattin Norinder är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Richard Davis

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973
Utbildning: Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology and Bachelor of Science in Biochemical Pharmacology from University of Leicester, UK

Erfarenhet: Richard har många års erfarenhet som investerare och chef i bolag inom läkemedelsutveckling. Hans tidigare erfarenheter inkluderar bl a roller som Global Oncology Venture and Transaction Lead på Johnson and Johnson Innovation, VD för det europeiska biotechbolaget Trino Therapeutics (ett bolag i klinisk fas) och Investment Manager och ansvarig för direktinvesteringar och investeringar i venture capital-fonder inom healthcare på Wellcome Trust. Under tiden på Wellcome Trust satt Richard i ett flertal styrelser för biotechbolag där han arbetade nära ledningen med strategi, finansiering och avyttringar genom M&A eller publika noteringar.

Övriga uppdrag: Chief Business Officer på Nouscom AG (Switzerland). 

Innehav i Nanexa: 0

Richard David är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Jakob Dynnes Hansen

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1955
Utbildning: Masterexamen i nationalekonomi från Köpenhamns Universitet och en MBA från INSEAD

Erfarenhet: Jakob Dynnes Hansen har 30 års erfarenhet av biotech-branschen och finansieringsfrågor. Jakobs tidigare erfarenheter inkluderar nio år som CFO för Evolva, ett schweiziskt noterat biotech-bolag, med en nyckelroll i bolagets notering och flera efterföljande finansieringar och CFO för de danska bolagen Nuevolution och Zealand Pharma. Innan han tog steget in i biotech-branschen hade Jakob en senior roll inom Corporate Finance-teamet på Unibank (nu Nordea) och har även varit Head of Market Research på Novo Nordisk.

Övriga uppdrag: CFO för Zerion Pharma A/S (Danmark) och för CFO Asarina Pharma AB.

Innehav i Nanexa: 250 000 aktier

Jakob Dynnes Hansen är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.