UPPTÄCK PharmaShell®

KONTROLLERAD FRISÄTTNING FÖR SMARTARE VÅRD

Vårt avancerade drug delivery-system PharmaShell® möjliggör en ny generation långtidsverkande injicerbara läkemedelsprodukter. Syftet är att tillhandahålla långvariga behandlingar som är bekvämare, smidigare och tolereras bättre. Tänkbara terapiområden är hematologi, onkologi, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiatri med mera.

PharmaShell® grundar sig på Atomic Layer Deposition (ALD)-teknologin för att omsluta läkemedelspartiklar med en extremt tunn oorganisk ytbeläggning. Fördelningen av partikelstorlek respektive ytbeläggningens tjocklek ger en fördröjd och jämn frisättning av läkemedel till blodet i takt med att beläggningen löses upp. Ytbeläggningens tjocklek kan styras med atomlagerprecision vilket möjliggör kontrollerad frisättningen över dagar, veckor eller till och med månader. På så sätt kan vi ersätta traditionella behandlingar med injektioner av långtidsverkande läkemedel baserade på PharmaShell, som kan ge lägre sjukvårdskostnader, bättre efterlevnad hos patienten och i slutänden en smartare vård.

Vad är PharmaShell®?

Upptäck vår avancerade teknologi för läkemedelsformulering, PharmaShell®, och den unika Atomic Layer Deposition-tekniken som används.

LÄS MER

Vilka är fördelarna?

PharmaShell® minskar bördan för patienter och för sjukvården.

LÄS MER