Presentationer

Kommande presentationer

Inga planerade träffar

Tidigare presentationer

2024-05-23 - Redeye Diabetes Event

2024-05-22 - Nanexa – ABGSC Investor Days 22-23 maj

2024-05-07 - Kapitalmarknadsdag på Kungliga Ingenjörsvetenskapskapsakademien (IVA) i Stockholm

2024-03-08 - ABG Sundal Collier – Fireside chat med Vd David Westberg

2024-02-21 - Webbcast med rapportkommentar kl 11:30 med vd David Westberg.

2023-11-20 - Webbcast med rapportkommentar kl 15:00 med vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando.

2023-10-24 - Aktieportföljen Live, vd David Westberg presenterar

2023-10-19 - Nanexa Redeye Investor Forum Online, vd David Westberg presenterar

2023-10-09 - Investerarmöte och lunch, kl 10:00-13:00, med Styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och övriga ledningsgruppen på Uppsala Business Park

2023-10-09 - Aktiespararna, Aktiedagen Lund, vd David Westberg presenterar

2023-10-04 - Redeye, intervju med vd David Westberg

2023-09-25 - Webbcast med kommentar till annonserad företrädesemission med vd David Westberg och CFO Björn Svanström

2023-08-23 - Webbcast med rapportkommentar kl 11:00 med vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando.

2023-05-31 - ABG Sundal Collier Life Science Summit, VD David Westberg presenterar

2023-05-24 - ABG Sundal Collier Investor Days, VD David Westberg presenterar

2023-05-24 - Redeye Theme: Diabetes, David Westberg presenterar

2023-05-04 - Webbcast med rapportkommentar kl 15:00 med CFO Björn Svanström

2023-04-11 - Redeye intervju med styrelseordförande Göran Ando och vd David Westberg angående NEX-22

2023-02-16 - Webcast med Rapportkommentar, Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 - Aktiespararna, Aktiedagen Lund, vd David Westberg presenterar