Presentationer

Kommande presentationer

Inga planerade träffar

Tidigare presentationer

2023-05-24 - ABG Sundal Collier Investor Days, VD David Westberg presenterar kl 14:30

2023-05-24 - Redeye Theme: Diabetes, David Westberg presenterar kl 12:05

2023-05-04 - Webbcast med rapportkommentar kl 15:00 med CFO Björn Svanström

2023-04-11 - Redeye intervju med styrelseordförande Göran Ando och vd David Westberg angående NEX-22

2023-02-16 - Webcast med Rapportkommentar, Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31 - Aktiespararna, Aktiedagen Lund, vd David Westberg presenterar

2022-12-07 - ABGSC Investor Day, VD David Westberg presenterar

2022-10-25 - Webcast med Rapportkommentar, Delårsrapport jan-sep 2022.

2022-09-15 - Webcast med kommentar och Q&A avseende start av projekt NEX-22 – Vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando svarar på frågor från analytiker och tittare.

2022-08-26 - Webcast med Rapportkommentar, Delårsrapport jan-jun 2022.

2022-06-02 - Redeye Growth Day

2022-05-19 - ABGSC Life Science Summit

2022-05-02 - Aktiespararna, Aktiedagen Stockholm, vd David Westberg presenterar.

2022-04-20 - Webcast och frågestund, Delårsrapport jan-mar 2022

2022-03-10 - Intervju med VD David Westberg

2022-03-08 - Nanexa Redeye Investor Forum Online

2022-02-17 - Webcast och frågestund med styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och styrelseledamot Bengt Gustavsson.

2021-12-08 - ABG Sundal Collier Investor Days, VD David Westberg presenterar

2021-12-02 - Aktiespararna, Stora Aktiedagen Stockholm 2021

2021-09-16 - Erik Penser Bank, Temadag Läkemedelstillverkning