Ledning

David Westberg

Verkställande direktör sedan 2015
Född: Den 29 mars 1960
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

David Westberg har mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. David har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) på Pharmacia. David har även ansvarat för och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och kliniska studier till registrering för marknadsgodkännande hos FDA i USA.

Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin.

Övriga uppdrag:

David Westberg har inga övriga uppdrag.

Innehav i Nanexa: 59 088 aktier, 8 440 teckningsoptioner av serie TO 2 och 155 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1)

Mårten Rooth

Head of R&D Atomic Layer Deposition, medgrundare och anställd sedan 2009.
Född: Den 9 januari 1977
Utbildning: Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Mårten Rooth är medgrundare till Nanexa. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området.

Övriga uppdrag:

Styrelsesuppleant i Velotek Sweden AB.

Innehav i Nanexa: 421 750 aktier, 4 000 teckningsoptioner av serie TO 2 och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1)

Anders Johansson

Head of Intellectual Property, medgrundare och anställd sedan 2009
Född: Den 23 juli 1976
Utbildning: Magisterexamen och doktorsexamen i kemi vid Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Anders Johansson är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB

Övriga uppdrag:

Delägare, grundare och styrelseledamot i Bara riktig mat och kemi förlag AB.

Innehav i Nanexa: 410 250 aktier, 2 000 teckningsoptioner av serie TO 2 och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1).

Björn Svanström

Chief Financial Officer sedan 2019
Född: Den 26 juni 1971
Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet:

Björn Svanström har lång erfarenhet inom ekonomi, finans och kapitalmarknaden, från roller bland annat inom corporate finance på SEB Enskilda, koncerncontroller på Teleca AB, VD för Praktikertjänsts investmentbolag Praktikerinvest och under senare år som CFO för utvecklingsbolag inom life science, bl a Dilafor AB.

Övriga uppdrag:

VD och styrelseledamot i Novandi Strategy AB.

Innehav i Nanexa: 2 000 aktier och 75 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1).