Ledning

David Westberg

CEO sedan 2015

Född: 1960
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfarenhet: David Westberg har över 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. David har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning på Pharmacia & Upjohn. David har även ansvarat för och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och klinisk utveckling till registrering för marknadsgodkännande hos FDA i USA. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Lipigon AB.

Innehav i Nanexa: 371 178 aktier, 100 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1), 150 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025) och 165 000 teckningsoptioner av serie TO 7 (2023/2026).

Björn Svanström

CFO SEDAN 2019, ANSTÄLLD SEDAN 2020

Född: 1971
Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Björn Svanström har lång erfarenhet inom ekonomi, finans och av kapitalmarknaden, från roller bland annat inom corporate finance på SEB Enskilda, koncerncontroller på Teleca AB, VD för Praktikertjänsts investmentbolag Praktikerinvest och under senare år som CFO för utvecklingsbolag inom life science, bl a Dilafor AB. 

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Novandi Strategy AB.

Innehav i Nanexa: 150 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1), 125 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025) och 110 000 teckningsoptioner av serie TO 7 (2023/2026).

Mårten Rooth

Head of R&D Atomic Layer Deposition och CTO, medgrundare och anställd sedan 2008

Född: 1977
Utbildning: Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet, disputerad 2008. 

Erfarenhet: Mårten Rooth är medgrundare till Nanexa. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området. 

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Velotek Sweden AB.

Innehav i Nanexa: 450 840 aktier, 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1), 125 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025) och 30 000 teckningsoptioner av serie TO 7 (2023/2026).

Mårten Rooth är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Joel Hellrup

HEAD OF PHARMACEUTICAL R&D, ANSTÄLLD SEDAN 2016

Född: 1983
Utbildning: Apotekare och doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap vid Uppsala universitet.

Erfarenhet: Joel Hellrup erhöll sin doktorsexamen i farmaceutisk vetenskap 2016 från Uppsala universitet och började på Nanexa samma år som formulerare. Joel har haft en nyckelroll i utvecklingen av PharmaShell® och har ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar inom området. 

Övriga uppdrag: Inga

Innehav i Nanexa: 7 000 aktier, 20 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1), 125 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025) och 10 000 teckningsoptioner av serie TO 7 (2023/2026).

Kristine Bäck

Senior Project Leader, anställd sedan 2022

Född: 1978
Utbildning: Farmacie kandidatexamen vid Södertörns Högskola/Uppsala Universitet.

Erfarenhet: Kristine Bäck har mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och utvecklingsprojekt med formuleringsutveckling, prekliniska och kliniska studier. Kristine har lång erfarenhet från roller som global projektledare för kliniska program med studier från Fas 1 till marknadsregistrering och har arbetat på bl a AstraZeneca, Sobi och Oncopeptides. 

Övriga uppdrag: Inga

Innehav i Nanexa: 45 000 aktier, 125 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025) och 60 000 teckningsoptioner av serie TO 7 (2023/2026).

Anders Johansson

HEAD OF INTELLECTUAL PROPERTY, MEDGRUNDARE OCH ANSTÄLLD SEDAN 2009

Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen och doktorsexamen i kemi vid Uppsala universitet.

Erfarenhet: Anders Johansson är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB.

Övriga uppdrag: Delägare, grundare och styrelseledamot i Bara riktig mat och kemi förlag AB.

Innehav i Nanexa: 410 250 aktier, 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1) och 125 000 teckningsoptioner av serie TO 6 (2022/2025).

Bengt Gustavsson

MEDICAL DIRECTOR

Född: 1962
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. EUCOR/ ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg. 

Erfarenhet: Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology (2002–2005, 2007–2011), Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis (2005–2007) och Nordisk Medicinsk Chef på Celgene (2012– 2017). Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet. 

Övriga uppdrag: Ägare och VD för Sangus Jazz AB.

Innehav i Nanexa: 52 000 aktier.

Bengt Gustavsson är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Marie Gårdmark

Director Regulatory Affairs, sedan juni 2020

Född: 1965
Utbildning: PhD, M Sci Pharm

Erfarenhet: Dr. Gårdmark har en bred och lång erfarenhet från produktutveckling av läkemedel. Hon har mer än 10 års erfarenhet från olika ledande roller inom Läkemedelsverket, bl.a. som Director of Licensing där hon även arbetade med utvecklingen av guidelines och lagstiftningsfrågor. Förutom detta har Dr. Gårdmark mer än 10 års erfarenhet från seniora roller i såväl Big pharma som mindre läkemedelsbolag främst inom området strategiska regulatoriska frågeställningar och rådgivningsmöten med FDA och EMA. Hennes huvudsakliga fokus har varit inom preklinisk och klinisk utveckling. 

Övriga uppdrag: CEO RegSmart Life Science AB

Innehav i Nanexa: 0.

Otto Skolling

DIRECTOR BUSINESS DEVELOPMENT, SEDAN 2016

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfarenhet: Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på Pharmacia-UpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen. 

Övriga uppdrag: Ansvarig för Business Development på Nanexa sedan 2015, Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Respinor AS, Lipidor AB och Bactaviva AB, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB. 

Innehav i Nanexa: 109 600 aktier, via bolag

Otto Skolling är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte oberoende i förhållande till bolaget respektive dess ledning.

Sven Undeland

DIRECTOR STRATEGIC MARKET ANALYSIS, SEDAN 2016

Född: 1961
Utbildning: Master in Science (M.Sc) in Chemical and Administrative Sciences., University of Karlstad 

Erfarenhet: Sven har en bred kommersiell och klinisk erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, baserad på ledande positioner inom Pharmacia, AstraZeneca och Orexo. Sven har främst arbetat med strategiskt kommersiellt stöd i life scienceprojekt. Dessutom har Sven flera års erfarenhet från affärsutveckling och har framgångsrikt förhandlat fram och slutfört flera licensavtal. 

Övriga uppdrag: Konsult inom Life Science

Innehav i Nanexa: 20 000 aktier.

Mikael Asp

HEAD OF QA OCH SAKKUNNIG, SEDAN JUNI 2020

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfarenhet: Mikael Asp har mer än 30-års erfarenhet av utveckling, kvalitetssäkring och tillverkning av läkemedel. Mikael har arbetat på Pharmacia, Fresenius-Kabi, Pfizer, Oasmia mfl, som bla produktionschef, kvalitetschef, CTO och VD. 

Övriga uppdrag: Styrelseledamot iATI Pharmaqua AB.

Innehav i Nanexa: 3 624 aktier