Aktien

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 29 maj 2020. Aktien var tidigare noterad på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) sedan den 17 juni 2015.

Aktiens kortnamn: NANEXA

Aktiens ISIN-kod: SE0007074166