KONTROLLERAD FRISÄTTNING
FÖR SMARTARE VÅRD

Våra produktprojekt

Vi tror att vår nya generation långtidsverkande injicerbara ”supergenerika” kommer att göra vården smartare och minska sjukvårdskostnaderna inom många olika områden, från hematologi/onkologi till hjärt- och kärlsjukdomar, psykiatriska sjukdomar med mera.

Utforska våra tre projekt.

Pipeline för produktprojekt

Utvärdering av substanser

Utveckling av ALD-process

Formulerings-
utveckling

Preklinisk
utveckling

Fas I

Fas Ib/II

Fas III

Godkännande

NEX-18

NEX-20

NEX-22

Slutförd
Pågående
Kommande

PARTNERSAMARBETEN

Utöver utveckling av egna läkemedelsprodukter licensierar Nanexa även PharmaShell®-teknologin till andra läkemedelsbolag, så att dessa kan ta fram sina egna långverkande injicerbara läkemedel.

Samarbeten avseende licensiering av PharmaShell-systemet inleds vanligtvis med en utvärdering av teknologin genom beläggning av modellsubstanser eller läkemedelskandidater. Vid inledande samarbeten ingås ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement (MTA) och Nanexa erhåller ersättning för utförda tjänster. Vill motparten gå vidare med ambitionen att utveckla en läkemedelskandidat genom utökade prekliniska och kliniska studier ingås ett licensavtal som reglerar tillgång till teknologin, produktion av kliniskt prövningsmaterial och kommersiella rättigheter vid en produktlansering. Avtalen omfattar typiskt technology access fee, milestone-betalningar samt royalties vid försäljning av slutlig produkt.

Nanexa utvecklar löpande nya och befintliga relationer med potentiella partnerföretag. Ett antal läkemedelsföretag, däribland AstraZeneca, utvärderar PharmaShell och har kommit olika långt.