Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

20 november 2023 – Delårsrapport januari-september 2023

20 februari 2024 – Bokslutskommuniké 2023