Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

20 april 2022 – Årsredovisning för 2021

20 april 2022 – Delårsrapport januari-mars 2022

9 juni 2022 – Årsstämma 2022

26 augusti 2022 – Delårsrapport januari-juni 2022

25 oktober 2022 – Delårsrapport januari-september 2022

16 februari 2023 – Bokslutskommuniké 2022