Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

3 maj 2021 – Årsredovisning för 2020

6 maj 2021 – Delårsrapport januari-mars 2021

24 maj 2021 – Årsstämma 2021

20 augusti 2021 – Delårsrapport januari-juni 2021

10 november 2021 – Delårsrapport januari-september 2021

17 februari 2022 – Bokslutskommuniké 2021