Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

21 februari 2024 – Bokslutskommuniké 2023

27 mars 2024 – Årsredovisning 2023

3 maj 2024 – Delårsrapport januari-mars 2024

15 maj 2024 – Årsstämma 2024

27 augusti 2024 – Delårsrapport januari-juni 2024

7 november 2024 – Delårsrapport januari-september 2024

19 februari 2025 – Bokslutskommuniké 2024