Kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

16 februari 2023 – Bokslutskommuniké 2022

2 maj 2023 – Årsredovisning för 2022

4 maj 2023 – Delårsrapport januari-mars 2023

29 maj 2023 – Årsstämma 2023

23 augusti 2023 – Delårsrapport januari-juni 2023

27 oktober 2023 – Delårsrapport januari-september 2023

20 februari 2024 – Bokslutskommuniké 2023