Finansiell kalender

Tidpunkter för ekonomisk information

Nanexa lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

Årsredovisning för 2019 – 7 maj 2020

Delårsrapport Kvartal 1, 2020 – 7 maj 2020

Årsstämma – 2 juni 2020

Delårsrapport Kvartal 2, 2020 – 20 augusti 2020

Delårsrapport Kvartal 3, 2020 – 12 november 2020

Bokslutskommuniké för 2020 – 18 februari 2021