PRESSMEDDELANDEN

10 november, 2021

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien

25 oktober, 2021

Nanexa inleder kompletterande prekliniska studier

Nanexa AB meddelar idag att bolaget inlett kompletterande prekliniska studier för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

SENASTE RAPPORTER

AKTUELLT

11 november, 2021

Redeye Life Science Day, VD David Westberg presenterar10 november, 2021

Webcast och frågestund med VD David Westberg och styrelseledamot Bengt Gustavsson

NYHETSBREV