PRESSMEDDELANDEN

23 mars, 2023

Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad

Nanexa AB (publ) meddelar idag lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånads studie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.

LÄS MER

16 februari, 2023

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20

LÄS MER

SENASTE RAPPORTER

PRESENTATIONER

2023-02-16

Webcast med Rapportkommentar, Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31

Aktiespararna, Aktiedagen Lund, vd David Westberg presenterar

2022-12-07

ABGSC Investor Day, VD David Westberg presenterar

TRÄFFA NANEXA

Inga planerade träffar

PRENUMERERA