PRESSMEDDELANDEN

10 maj, 2023

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 10:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

LÄS MER

4 maj, 2023

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten

LÄS MER

SENASTE RAPPORTER

PRESENTATIONER

2023-04-11

Redeye intervju med styrelseordförande Göran Ando och vd David Westberg angående NEX-22

2023-02-16

Webcast med Rapportkommentar, Bokslutskommuniké 2022

2023-01-31

Aktiespararna, Aktiedagen Lund, vd David Westberg presenterar

TRÄFFA NANEXA

Inga planerade träffar

PRENUMERERA