Kapitalmarknadsdag på Kungliga Ingenjörsvetenskapskapsakademien (IVA) i Stockholm

David välkomnar

Mårten presenterar

Kristine presenterar

Se alla presentationer från IVA här.

PRESSMEDDELANDEN

11 juni, 2024

Första patient doserad i Nanexas fas I-studie med NEX-22 inom typ 2-diabetes

Nanexa AB meddelar idag att bolagets fas 1-studie för typ 2-diabetes har inletts med dosering av den första patienten. Studien utvärderar en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system inom projektet NEX-22. Studien är en doseskaleringsstudie som syftar till att utvärdera farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet för olika doser.

LÄS MER

15 maj, 2024

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB

Den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

LÄS MER

SENASTE RAPPORTER

PRESENTATIONER

2024-05-23

Redeye Diabetes Event

2024-05-22

Nanexa – ABGSC Investor Days 22-23 maj

2024-03-08

ABG Sundal Collier – Fireside chat med Vd David Westberg

TRÄFFA NANEXA

Inga planerade träffar

PRENUMERERA