Prospekt

Företrädesemission 2023

Prospekt

Företrädesemission 2021

Prospekt

Listbyte First North 2020

Tilläggsdokument avseende listning

Företrädesemission 2020

Prospekt

Företrädesemission 2017

Prospekt

Företrädesemission 2016

Prospekt