Pressmeddelande

Uppsala 2019-04-24

 

Tid för publicering av årsredovisningen

Nanexas årsredovisning för 2018 kommer publiceras den 20 maj, 2019.

Årsstämman kommer hållas den 11 juni i Uppsala. Tid och plats för denna kommer att kommuniceras senare.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.