Pressmeddelande

Uppsala 2019-06-10

 

Nanexas PharmaShell®-patent godkänt i Japan

 

Japanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan avseende drug delivery-plattformen PharmaShell®.

Nanexas drug delivery-system PharmaShell® är avpassad för parenteral administrering av läkemedel. Drug delivery-systemet möjliggör frisättning av läkemedel på ett välkontrollerat sätt från ett par veckor till riktigt långa depåtider på upp till ett år. Depåtiden kan, genom justeringar i tillverkningsprocessen av PharmaShell®, styras till önskad längd.

PharmaShells®  egenskaper, med extremt hög så kallad drug load och möjlighet att styra den initiala frisättningen, gör den unik på marknaden. Systemet möjliggör depåberedningar av alltfrån enkla småmolekylära läkemedel till proteiner. De nämnda egenskaperna är efterfrågade av läkemedelsindustrin för att skapa nya och mer effektiva läkemedel med möjlighet att begränsa läkemedlets biverkningar.

Det japanska patentverket har godkänt Nanexas patentansökan den 30 maj 2019. Det nu godkända patentet täcker in själva produkten PharmaShell® samt metoden för dess tillverkning och formuleringar av PharmaShell®-belagda läkemedel. Det godkända patentet har patentnummer JP6516729.

 

Företagets VD David Westberg kommenterar:

I januari fock vi PharmaShell®-patentet godkänt i USA och jag kan nu konstatera att det även har godkänts i Japan. Den japanska marknaden är stor och viktig för Nanexa och med en godkänd patentansökan ökar våra kommersiella möjligheter i framtiden.

Vårt kontinuerliga arbete med patentansökningarna börjar ge resultat och tillsammans med våra mer nyligt inlämnade patentansökningar bedömmer jag att vi har en stark patentportfölj.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.