Pressmeddelande

Uppsala 2020-04-22

Göran Ando föreslagen som ny styrelseordförande i Nanexa AB (publ) 

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 11 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har informerat styrelse och VD att de vid årsstämman den 2 juni 2020 kommer att föreslå Göran Ando som ny styrelseordförande i bolaget. Göran Ando har tackat ja till erbjudandet under förutsättning att bolagstämman väljer honom.

Dr. Ando började sin karriär inom läkemedelsindustrin 1978 som medicinsk chef för Pfizer AB, fortsatte till chef för klinisk forskning med Pfizer International i USA. Dr. Ando blev sedan ’VP, Medical and Scientific Affairs’ vid Bristol-Myers och återvände till Sverige som ordförande för Astra Research Center. Mellan 1989 och 1995 hade han ett antal ledande befattningar vid Glaxo, inklusive forsknings- och utvecklingschef för Glaxo Group Research.

Dr. Ando gick 1995 in i Pharmacia AB som ’Executive Vice President’ och ’Deputy CEO’ och flyttade till USA 1997 för att leda forskning och utveckling med ytterligare ansvar för tillverkning, informationsteknologi, affärsutveckling samt fusioner och förvärv. Under hans åttaåriga tjänstgöring som chef för forskning och utveckling vid Pharmacia / Pharmacia & Upjohn godkändes 17 nya läkemedel av U.S. Food & Drug Administration (FDA) före Pfizers förvärv av Pharmacia.

Dr. Ando utnämndes sedan till CEO för Celltech Group PLC i Storbritannien, ett av de mest framgångsrika europeiska bioteknikföretagen, tills det förvärvades av UCB Pharma 2005.

Göran Ando var styrelseordförande i Novo Nordisk A/S och avgick från den posten 2018.

Dr. Ando fick sin kandidatexamen från Uppsala universitet i Sverige och sin Läkarexamen från Linköpings universitet i Sverige.

Vi i ägargruppen är oerhört glada att Göran Ando, med sin mycket gedigna kompetens och breda erfarenhet, har accepterat att åta sig det betydelsefulla uppdraget som styrelseordförande i Nanexa. Vi är säkra på att han kommer att kunna tillföra bolaget oerhört mycket, säger Anders Johansson, medgrundare och del av aktieägargruppen.

Nanexas VD David Westberg menar att det ska bli oerhört intressant att arbeta med Göran Ando och att det kan bli mycket bra för utvecklingen av bolaget, inte minst i kontakter med de globala läkemedelsföretagen.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.