Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Christian Östberg Förstagångsanmälan 393700 393700