Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Magnus Westgren Förstagångsanmälan 90600 90600