Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Anders Johansson Förstagångsanmälan 393750 393750