Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Mårten Rooth Förstagångsanmälan 393750 393750