Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Jan-Otto Carlsson Förstagångsanmälan 500 500