Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Jan-Otto Carlsson Förstagångsanmälan 393750 393750