Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Mia Arnhult Förstagångsanmälan 1019867 1019867