Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Magnus Westgren Förstagångsanmälan 500 500