Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Christian Östberg Förstagångsanmälan 393700 393700