Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Jan Sandström Förstagångsanmälan 500 500