Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Christian Östberg Minskade innehav -39730 353970