Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Christian Östberg Minskade innehav -39730 353970