Affärsmodell

Nanexas affärsmodell bygger på att utveckla bolagets teknikplattform PharmaShell® inom området drug delivery samt att driva produktprojekt baserade på företagets teknologi och att därefter utlicensiera rättigheten att använda teknologin inom specificerade områden. Dessa områden kan definieras till specifika läkemedelssubstanser eller grupper av substanser, indikationsområden och/eller geografiska områden.

Affärsmodellen bygger på att i avtal med läkemedelsbolag erhålla ersättning i form av ”down payments”, betalning vid uppnådda milsstolpar samt royalty på sålda varor.

Nanexa utlicensierar själva PharmShell®-teknologin för de fall ett läkemedelsbolag önskar utveckla en egen läkemedelsprodukt, alternativt sker utlicensiering av en läkemedelsprodukt i de fall Nanexa utvecklar en egen produktkandidat baserat på PharmaShell®-teknologin tillsammans med en specifik läkemedelssubstans.