29 April 2019

5th Annual Formulation & Drug Delivery Congress

Nanexa besöker den vetenskapliga konferensen 5th Annual Formulation & Drug Delivery Congress och Joel Hellrup från företaget skall hålla ett muntligt föredrag.