24 October 2023

Aktieportföljen Live, vd David Westberg presenterar