25 October 2022

Webcast med Rapportkommentar, Delårsrapport jan-sep 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=22KpI-dvTCA

Sändning via Infront Direkt Studios med Vd David Westberg och Director Business Development Otto Skolling.