17 February 2022

Webcast och frågestund med styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och styrelseledamot Bengt Gustavsson.

Webcast och frågestund kl 14:30 med styrelseordförande Göran Ando, vd David Westberg och styrelseledamot Bengt Gustavsson.

https://tv.streamfabriken.com/nanexa-q4-2021