17 June 2021

Webcast och frågestund

Med vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och CFO Björn Svanström

https://tv.streamfabriken.com/nanexa-press-conference-june-2021