Långtidsverkande

LÅNGTIDSVERKANDE INJICERBARA LÄKEMEDEL

– EN NY GENERATION, MED NY FLEXIBILITET

Nanexas långtidsverkande injicerbara läkemedel omfattar småmolekylära substanser, proteiner och peptider och möjliggör en skräddarsydd styrning av frisättningen av aktiva substanser i blodet. Det är bekvämare, ger bättre efterlevnad, sänker kostnaderna och gör vården smartare.

PharmaShell® – unika egenskaper

ROBUST, ANPASSNINGSBAR, FLEXIBEL

STYRBAR DEPÅLÄNGD

per vecka, månad eller med ännu längre intervall

STYRBAR INITIAL FRISÄTTNING

minimerar biverkningar

möjliggör depåformuleringar av högpotenta substanser

HÖGRE DRUG LOAD (UPP TILL 80 PROCENT)

minimerar injektionsvolymen

möjliggör användning av mindre potenta aktiva substanser

FLEXIBILITET

kan användas med en lång rad olika aktiva substanser

småmolekylära substanser

biologiska substanser som peptider och proteiner

STABILITET

ytbeläggningen skyddar den aktiva substansen från nedbrytning under depåtiden

MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

subkutan eller intramuskulär administrering för systemisk exponering

lokal administrering för lokal effekt vid exempelvis tumör

BÄTTRE EFTERLEVNAD

BÄTTRE EFTERLEVNAD

Med PharmaShell® frisätts den aktiva substansen i blodet långsammare och mer kontinuerligt. Därmed minskar de koncentrationstoppar som potentiellt orsakar allvarliga biverkningar och efterlevnaden blir bättre. Patienter som avviker från föreskriven behandling är ett stort problem vid långvarig läkemedelsbehandling av allt från onkologiska till psykiatriska sjukdomar.

MULTIPLE MYELOMA – FALLSTUDIE: NEX-20 är Nanexas långtidsverkande, injicerbara formulering av lenalidomid (Revlimid), som i dag är första linjens kemoterapi vid multipelt myelom, en återkommande cancersjukdom med flera stadier. Patienterna intar lenalidomid oralt i tablettform under 21 dygn i sträck av en 28 dygn lång cykel. Allvarliga biverkningar kan uppträda – vissa patienter upplever dem som mer störande och obehagliga än själva myelom-symtomen.

Mer än en tredjedel av alla multipelt myelom-patienter uppvisar dålig efterlevnad: En studie av 793 patienter visade nyligen att 38 procent, ansågs ha dålig efterlevnad avseende lenalidomid. (1) Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(2):98-104

Med NEX-20 skulle 21 dagliga lenalidomid-doser i följd ersättas av en enda injektion per månad, utförd på kliniken. Denna kontinuerliga, styrda frisättning förväntas minska ”topparna” under behandlingen och skulle kunna minska biverkningarna avsevärt, vilket i sin tur skulle förbättra efterlevnaden.

LÄGRE KOSTNADER

LÄGRE KOSTNADER

PharmaShell® möjliggör en högre drug load (läkemedelsandel) (80–90 procent). Injektionsvolymerna kan därigenom göras mycket små och depålängden utökas. Det minskar antalet injektioner och klinikbesök som krävs.

FRÅN SJU INJEKTIONER PER MÅNAD TILL EN – FALLSTUDIE, MDS:

NEX-18 är Nanexas långtidsverkande injicerbara formulering av azacitidin (Vidaza), som i dag är första linjens behandling vid MDS (myelodysplastiskt syndrom). Med NEX-18 ska en månadsinjektion ersätta de sju dagliga injektioner i följd per månad som patienterna i dag behöver ges på klinik.

från 7 injektioner i månaden

till 1 injektion i månaden

SMARTARE VÅRD

SMARTARE VÅRD

Vi kan göra formuleringar inte bara med småmolekylära läkemedel utan även med biologiska substanser som proteiner och peptider. PharmaShell® kan administreras subkutant, intramuskulärt eller intratumoralt – det ger nya, flexibla möjligheter att öka depålängden och utforma smartare terapier och behandlingsregimer.

PharmaShell®-formuleringar skapar nya möjligheter att utforma nya terapier. För läkemedelsutvecklare som arbetar med substanser där patentskyddet snart utlöper öppnar sig nya immaterialrättsliga möjligheter.