Nyhetsbrev 

Uppsala 2020-02-20 

 

Goda resultat i studie med peptider 

Nanexa har tillsammans med ett av de bolag som utför utvärdering av PharmaShell® nu erhållit positiva resultat i en djurstudie där PharmaShell® använts för att formulera peptider. I studien utvärderades två olika varianter av PharmaShell® och resultaten från studien visade som väntat att vi kraftigt förlänger frisättningen av peptid och att den initiala frisättningen begränsats markant. 

Nanexas VD David Westberg kommenterar: 

Det är riktigt fina resultat vi tillsammans med partnerbolaget erhållit i denna studie. Resultat som är viktiga för fortsättningen av samarbetet men också för att vi återigen påvisar möjligheten att använda PharmaShell® tillsammans med peptider generellt. 

 

För mer information kontakta: 

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 

Telefon: 0709 – 42 83 03 

E-post: david.westberg@nanexa.se 

www.nanexa.com 

Om Nanexa AB (publ) 

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.