Nyhetsbrev

Uppsala 2020-02-24

 

Ledande personer i Nanexa tecknar sina andelar i nuvarande företrädesemission 

Idag meddelas att läkemedelsbolaget Nanexas VD David Westberg samt styrelseledamöter tecknar sina andelar i den pågående företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknas fram till och med den 25 februari.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 – 42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

 

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.