Ledning

David Westberg

Verkställande direktör sedan 2015
Född: 1960
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

David Westberg har mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin, bl a från Pharmacia, Pharmacia-UpJohn samt Orexo. David har bl a arbetat som global projektledare för utvecklingsprojekt och chef för produktutvecklingsavdelning (Farmaceutisk och analytisk utveckling) på Pharmacia. David har även ansvarat för och som huvudprojektledare drivit två av Orexos läkemedelsprojekt (Edluar och Zubsolv) från tidig utvecklingsfas, genom formuleringsutveckling och kliniska studier till registrering för marknads – godkännande hos FDA i USA.

Utöver detta har David Westberg som konsult arbetat med affärsutvecklingsuppdrag inom läkemedelsindustrin.

Övriga uppdrag:

David Westberg har inga övriga uppdrag.

Innehav i Nanexa: 118 176 aktier, 155 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1) och 100 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1).

Mårten Rooth

Head of R&D Atomic Layer Deposition och CTO, medgrundare och anställd sedan 2009
Född: 1977
Utbildning: Doktorsexamen i materialkemi från Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Mårten Rooth är medgrundare till Nanexa. Han har mångårig erfarenhet av Atomic Layer Deposition (ALD), med ett flertal publicerade vetenskapliga artiklar på området.

Övriga uppdrag:

Styrelsesuppleant i Velotek Sweden AB.

Innehav i Nanexa: 432 000 aktier, 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1) och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1).

Björn Svanström

CFO sedan 2019, anställd sedan 2020
Född: 1971
Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm
Erfarenhet:

Björn Svanström har lång erfarenhet inom ekonomi, finans och av kapitalmarknaden, från roller bland annat inom corporate finance på SEB Enskilda, koncerncontroller på Teleca AB, VD för Praktikertjänsts investmentbolag Praktikerinvest och under senare år som CFO för utvecklingsbo

Övriga uppdrag:

VD och styrelseledamot i Novandi Strategy AB.

Innehav i Nanexa: 10 000 aktier, 75 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1) och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1).

Anders Johansson

Head of Intellectual Property, medgrundare och anställd sedan 2009
Född: 1976
Utbildning: Magisterexamen och doktorsexamen i kemi vid Uppsala universitet.
Erfarenhet:

Anders Johansson är medgrundare till Nanexa. Han har tidigare erfarenhet av arbete som patentkonsult på patentbyrån Bjerkéns KB

Övriga uppdrag:

Delägare, grundare och styrelseledamot i Bara riktig mat och kemi förlag AB.

Innehav i Nanexa: 410 250 aktier, 50 000 teckningsoptioner av serie TO 3 (2020/2023:1) och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 5 (2021/2024:1).

Mikael Asp

Head of QA och sakkunnig, sedan juni 2020
Född: 1962
Utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan
Erfarenhet:

Mikael Asp har mer än 30-års erfarenhet av utveckling, kvalitetssäkring och tillverkning av läkemedel. Mikael har arbetat på Pharmacia, Fresenius-Kabi, Pfizer, Oasmia mfl, som bla produktions – chef, kvalitetschef, CTO och VD.

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot iATI Pharmaqua AB

Innehav i Nanexa: 1012

Marie Gårdmark

Director Regulatory Affairs, sedan juni 2020
Född: 1965
Utbildning: PhD, M Sci Pharm
Erfarenhet:

Dr Gårdmark har en bred och lång erfarenhet från produktutveckling av läkemedel. Hon har mer är 10 års erfarenhet från olika ledande roller inom Läkemedelsverket. Som Director of Licensing på Läkemedelsverket var hon ansvarig för beslut relaterat till läke – medelsgodkännanden och beslut om kliniska prövningar och vetenskaplig rådgivning. Hon var även aktiv i utvecklingen av guidlines och lagstiftningsfrågor. Förutom detta har Dr. Gårdmark mer än 10 års erfarenhet från seniora roller i såväl big pharma som mindre läkemedelsbolag främst inom området strategiska regulatoriska frågeställningar i samband med produkt – utvecklingsprojekt, due diligence aktiviteter och rådgivningsmöten med FDA och EMA. Hennes huvudsakliga focus har varit inom preklinisk och klinisk utveckling.

Övriga uppdrag:

CEO RegSmart Life Science AB

Innehav i Nanexa: 0

Sven Undeland

Director Strategic market analysis, sedan 2016
Född: 1961
Utbildning: Master in Science (M.Sc) in Chemical and Administrative Sciences., University of Karlstad
Erfarenhet:

Sven har en bred kommersiell och klinisk erfarenhet från internationell läkemedelsindustri, baserad på ledande positioner inom Pharmacia, AstraZeneca och Orexo. Svens styrka är att ge strategiskt kommersiellt stöd i life scienceprojekt under utveckling, att förbereda projekten för framgångsrik licensiering eller lansering. Dessutom har Sven flera års erfarenhet från affärsutveckling och har framgångsrikt förhandlat fram och slutfört flera licensavtal.

Övriga uppdrag:

Konsult inom Life Science

Innehav i Nanexa: 0

Otto Skolling

Director Business Development, sedan 2016
Född: 1961
Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.
Erfarenhet:

Otto Skolling har arbetat mer än 25 år inom läkemedelsindustrin inom främst affärsutveckling och finansiering men även produktutveckling. Otto har bl.a. arbetat på PharmaciaUpJohn (Project director), Novozymes (Director Product Pipeline, Business Development & Director M&S Biopharmaceutical ingredients), Karolinska Development (Vice President Business Development/Portfolio Management). Otto har också en bred erfarenhet från styrelsearbete från start-up företag inom läkemedelsbranschen

Övriga uppdrag:

Ansvarig för Business Development på Nanexa sedan 2015, Chief Business Officer i Asarina Pharma AB, styrelseledamot i Respinor AS, Lipidor AB och Bactaviva AB, VD och styrelseledamot i Isles of Wines AB samt VD och styrelseordförande i Pharmor AB.

Innehav i Nanexa: 9 600 aktier och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2), via bolag

Bengt Gustavsson

Medical Director
Född: 1962
Utbildning: Apotekarexamen och doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. EUCOR/ ECPM-examen i farmaceutisk medicin från EUCOR-universiteten i Basel, Freiburg och Strasbourg.
Erfarenhet:

Bengt Gustavsson har mångårig erfarenhet från läkemedelsindustrin i Sverige och Norden, och har bland annat varit Nordisk Medicinsk Chef på Novartis Oncology, Nordisk Klinisk Forskningsdirektör på Sanofi-Aventis, Nordisk Medicinsk Chef på Celgene och Global Head of Medical Affairs på Oncopeptides. Bengt Gustavsson är före detta reservofficer i Flygvapnet

Övriga uppdrag:

Medical Director på Nanexa sedan 2021. Ägare och VD för Sangus Jazz AB och styrelseledamot i WNTResearch AB.

Innehav i Nanexa: 32 000 aktier och 106 000 teckningsoptioner av serie TO 4 (2020/2023:2).