Nyhetsbrev

Uppsala 2019-06-03

 

Lovande resultat med PharmaShell®-belagt protein

Nanexa har genomfört försök där ett aktivt protein belagts med PharmaShell®-skal. I försöken som utfördes på Nanexas utvecklingslaboratorium i Uppsala ser vi att vi som väntat erhåller en långsam och kontrollerad frisättning av proteinet. Vi har också visat att det PharmaShell®-belagda proteinet bibehåller sin biologiska aktivitet efter att det gått igenom tillverkningsprocessen, vilket är något som är avgörande för att kunna utveckla långtidsverkande proteinbaserade läkemedel.

Många nya läkemedel baseras på proteiner som har en specifik behandlande aktivitet för en viss sjukdom. Det är i många fall avgörande att bibehålla den aktiviteten under en längre tid för att få bästa effekt av proteinet. Vi har nu visat att det kan möjliggöras med hjälp av en PharmaShell®-baserad depåberedning som frisätter nytt protein under en längre tid. De nya resultaten stärker vår position och tillför ytterligare information som visar att PharmaShell®kan vara ett mycket konkurrenskraftigt verktyg för att skapa sådana läkemedel.

 

Nanexas VD David Westberg kommenterar:

Behovet av bra drug delivery-teknologier för att skapa långtidsverkande peptid- och proteinläkemedel är stort. Utöver de resultat som omnämnts ovan möjliggör PharmaShell®-skapandet av ett läkemedel med hög så kallad drug load. Min bedömning är att dessa resultat kommer vara mycket intressanta för bolag som utvecklar proteinbaserade läkemedel.

 

För mer information kontakta:

David Westberg – VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709-42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.com

 

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell®som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell®har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.