Allt inom Prospekt

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 7 juni 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.

Nanexa offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Nanexa AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com.

Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 20 april 2016 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen.

Läs mer