Allt inom Prospekt

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av företrädesemission

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 21 september 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2023, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 121 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.

Nanexa offentliggör EU-tillväxtprospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

Styrelsen i Nanexa AB (publ) (”Nanexa” eller ”Bolaget”) beslutade den 7 juni 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, att genomföra en företrädesemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 126,7 MSEK (”Företrädesemissionen”). Nanexa har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida www.nanexa.com.