Allt inom Prospekt

Nanexa offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Nanexa AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.nanexa.com.

Aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 20 april 2016 kommer att få en förtryckt emissionsredovisning med inbetalningskort samt en sammanfattning av erbjudandet per post till den i Euroclear angivna adressen.

Läs mer