Allt inom Rapport bolagsstämman

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 2 juni 2020 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ).

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Nanexa

Den 11 juni 2019 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ). 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Läs mer