Allt inom Kallelse

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANEXA AB (PUBL)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), 556833-0285 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, klockan 17.00 på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

A.

Läs mer

Beslutsförslag inför årsstämman i Nanexa AB (publ) den 11 juni 2019

En grupp aktieägare i Nanexa AB, som tillsammans representerar minst 9,7 procent av samtliga aktier och röster, har meddelat bolaget att de på årsstämman den 11 juni 2019 avser att lägga fram följande förslag.

Läs mer