Allt inom Övrig bolagsinformation

Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad

Nanexa AB (publ) meddelar idag lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånads studie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.

Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 16 februari 2023, sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 och bjuder in till kommentar av rapporten.