Allt inom Övrig bolagsinformation

Lyckad invigning av Nanexas nya pilotanläggning i Uppsala

Den 9 juni invigdes Nanexas nya satsning i Uppsala Business Park – en pilotanläggning på 900 kvadratmeter som inhyser kontor, R&D-labb samt produktionsanläggning.

Nanexa beviljas bidrag från VINNOVA för studie med monoklonala antikroppar

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har beviljats medel inom ramen för VINNOVA-projektet ”Verifiering i Testa Center, del III” till ett belopp på maximalt 290 000 kronor. Medlen kommer användas för ett internt forskningsprojekt i Nanexa med målet att belägga monoklonala antikroppar (mAbs) med PharmaShell®.