Allt inom Övrig bolagsinformation

Nanexa bjuder in till webcast

Med anledning av Nanexas kommande företrädesemission bjuder bolaget in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och finanschef Björn Svanström ger en uppdatering av Nanexa och syftet med emissionen.

Nanexa inkluderar första patient i PharmaShell-studie

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget inkluderat första patienten i sin första kliniska studie med PharmaShell. En fas I-studie i Nanexas produktprojekt NEX-18.