Allt inom Bolagsinformation

Nanexa update 2021 – webcast

Nanexa bjuder in till webcast där vd David Westberg, styrelseordförande Göran Ando och styrelseledamot Bengt Gustavsson gör en uppdatering och ger sin syn på Nanexa och aktuell projektportfölj.

Nanexa tecknar avtal med europeiskt biotechbolag för utvärdering av PharmaShell®

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har signerat ett utvärderingsavtal, ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement, med ett icke namngivet europeiskt biotechbolag. Företaget driver ett utvecklingsprojekt inom hjärt-/kärlområdet där PharmaShell® som drug delivery-system kan möjliggöra en injicerbar produkt som frisätter aktuellt läkemedel under 1-2 veckor.