Allt inom Bolagsinformation

Inbjudan till presentation av Nanexas bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

Nanexa AB (publ) offentliggör imorgon, den 21 februari 2024, sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2023 och bjuder in till rapportkommentar.

Nanexas kliniska prövningsansökan för NEX-22 fas I-studie emottagen av EMA

Nanexa AB meddelar idag att den kliniska prövningsansökan för fas I-studien av NEX-22 i patienter med typ 2-diabetes har emottagits och validerats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.