Allt inom Bolagsinformation

Kallelse till årsstämma i Nanexa AB

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 juni 2023, kl. 10:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Prekliniska data av NEX-22 bekräftar kontrollerad frisättning av liraglutid i en månad

Nanexa AB (publ) meddelar idag lyckat utfall i den första prekliniska studien med NEX-22. I en enmånads studie på råttor har singeldoser av två olika PharmaShell®-formuleringar studerats i olika doser. Resultaten visar en kontrollerad frisättning av liraglutid, med plasmaexponering över 28 dagar för NEX-22 jämfört med cirka 2 dagar för en lösning av liraglutid utan PharmaShell.