Allt inom Svenska

Godkännandet av klinisk prövningsansökan för NEX-22-studien försenas

Nanexa AB meddelar idag att i den pågående granskningsprocessen av den kliniska prövningsansökan för fas I-studien med NEX-22 har ytterligare kompletteringar efterfrågats från tyska läkemedelsmyndigheten, vilket i den nya europeiska regulatoriska processen tar mer tid än förväntat.

Kallelse till årsstämma Nanexa AB (publ)

Aktieägarna i Nanexa AB (publ), org.nr 556833–0285 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024, kl. 15:00, på Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.