Allt inom Svenska

Nanexa utser ny Chief Financial Officer

Nanexa AB (publ) meddelar idag att Cecilia Danckwardt-Lillieström tillträder som Chief Financial Officer från och med 1 september 2024 då nuvarande CFO Björn Svanström valt att lämna bolaget.

Första patient doserad i Nanexas fas I-studie med NEX-22 inom typ 2-diabetes

Nanexa AB meddelar idag att bolagets fas 1-studie för typ 2-diabetes har inletts med dosering av den första patienten. Studien utvärderar en långverkande depåformulering av GLP-1-analogen liraglutid med Nanexas patenterade PharmaShell®-system inom projektet NEX-22. Studien är en doseskaleringsstudie som syftar till att utvärdera farmakokinetisk profil, säkerhet och tolerabilitet för olika doser.