Allt inom Noteringskrav

Nanexa byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ)

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget byter Certified Adviser från Erik Penser Bank AB till Carnegie Investment Bank AB (publ).

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-september 2023

Positiva kliniska och prekliniska resultat och säkrad finansiering med fokus på NEX-22 och nästa steg i partnerprojekt