Allt inom Noteringskrav

Nanexa publicerar delårsrapport för januari – september 2021

Betydande ordrar och paus i NEX-18-studien

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.